Petr Machálek
Nadace OSF Praha (CZ)

Petr je konzultant Advokačního fóra Nadace OSF Praha. Vystudoval na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde v současné době učí kurzy Fundraising a projektový management, Dotační politiku EU a Občanské advokační kampaně. V neziskovém sektoru je aktivní od roku 2000. Působil mj. jako ředitel Hnutí DUHA. Spoluzaložil a vedl koalici Za snadné dárcovství. Od března 2013 působí jako facilitátor, mentor, konzultant a lektor pro české i zahraniční nevládní organizace. Soustředí se na témata spojená s fundraisingem, PR a médii, plánováním a vedením občanských advokačních kampaní nebo organizačním rozvojem. Dále pak připravuje a facilituje strategická a fundraisingová plánování i jiné rozvojové procesy, poskytuje konzultace a mentoring pro ředitele a ředitelky a další vedoucí pracovníky.


Kde sa môžeme stretnúť

Celý program