Program

Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny v tomto programe, najmä v dôsledku zmeny pandemickej situácie. Ďakujeme za pochopenie.

> Konferenčná brožúra


Loading