Strategické plány? A na co jako? Pro lepší fundraising? Fakt?

Jak může poctivě vypracovaný strategický plán pomoci našemu fundraisingu? Proč je strategický plán a úspěšný fundraising spojená nádoba a jak může samotný proces strategického plánování pomoci „naladit“ celou organizaci na fundraising? A jak díky tomu (nejen) kolegy a kolegyně přesvědčit, že mohou fundraiserům a fundraiserkám pomoci se získáváním dárců? A v případě advokačních organizací to stejné v bledě modrém při vytváření advokačních strategií. Jak dosáhnout toho, že proces plánování nemusí být nuda a celá organizace ho bude brát za svůj? Na tyto otázky se pokusíme společně nalézt odpovědi.

Co se naučíme:

  • Přemýšlet o strategických plánovacích procesech jako o velké příležitosti pro posuny ve fundraisingu.
  • A o tom, jak našim kolegům a kolegyním přiblížit, o čem fundraising v organizaci je a jak mu mohou pomoci.

Tento blok je hlavně pro:

  • Fundrasery a fundraiserky,
  • Ředitelé a ředitelky.

Leadership Stratégia a plánovanie
Location: Dátum: 24. mája 2024 Čas: - Petr Machálek
Nadace OSF Praha (CZ)