Zdeňka Marešová
Diakonie ČCE (CZ)

Zdeňka má ve správní radě Diakonie na starosti rozvoj fundraisingu. Od roku 2017 vede tým péče o dárce na ředitelství Diakonie a má na starosti metodické vedení středisek a škol ve fundraisingu. Řídí Krabici od bot, největší českou sbírku vánočních dárků pro děti v nouzi. Jak získávat dárce a pečovat o ně se naučila v Člověku v tísni, kde vedla tým telefundraisingu a školila lidi pro street fundraising. V Diakonii začínala s budováním fundraisingu na zelené louce a může tak nabídnout zkušenosti s fundraisingem ve velkém týmu i v jednom člověku na částečný úvazek. Věnuje se mentoringu zejména v oblasti fundraisingové strategie, při hledání role dárců v rozvoji organizace, prosazování potřebných změn v organizaci a „nastavení“ organizace pro úspěšný fundraising.


Kde sa môžeme stretnúť

Celý program