OTVORENIE: O Gabčíkovi, Viestovi a Karvašovi, alebo prečo je v krízových chvíľach kľúčové myslieť na ekonomiku a fundraising

Pred 5 rokmi Juraj vystúpil na tejto konferencii s príspevkom, ktorý nazval “Winter is coming”, v ktorom varoval pred rizikom postupne sa zmenšujúceho demokratického priestoru pre občiansku spoločnosť v našom regióne. Apeloval vtedy na dôležitosť príprav občianskych organizácií na krízové situácie – hovoril o dôležitosti diverzifikácie zdrojov, rozvoji individuálnej podporovateľskej základne, ale aj téme bezpečnosti či príprave na krízovú komunikáciu.

Po piatich rokoch sa Juraj vo svojom vystúpení zameria na nové výzvy, ktorým aktuálne čelí a ktorým ešte len bude čeliť občiansky sektor. A to za vlády, ktorá sa nehlási k otvorenému vládnutiu a vôbec sa netají tým, že chce zásadne zmeniť model financovania občianskeho sektora, či obmedziť možnosti prístupu občanov k informáciám a občianskej participácii.

Leadership PR a komunikácia
Location: Dátum: 24. mája 2024 Čas: 09:00 - 09:15 Juraj Rizman
Post Bellum SK (SK)