Ako efektívne na úspešnú crowdfundingovú kampaň

V tomto bloku si prejdeme statickú časť (ako vystavať kampaň) a dynamickú časť (ako ju prezentovať a „marketovať“) odmenových crowdfundingových kampaní. Predstavíme si parametre úspešnej kampane (ako vytvoriť nadpis, texty, fotky, ako pracovať s odmenami a pod.). Na konkrétnych príkladoch dobrej praxe a úspešných kampaniach si ukážeme, ako tieto časti dobre spracovať. Odporúčania budú samozrejme užitočné aj pre neodmenové kampane, môžu z toho čerpať ako organizácie, tak aj jednotlivci.

Čo sa naučíme?

  • Na čo všetko mám myslieť pri príprave crowdfundingovej kampane?
  • Ako efektívne vyskladať kampaňovú stránku?
  • Ako si vypočítať, koľko musím osloviť ľudi pre dosiahnutie svojho cieľa?
  • Prečo je dôležité mať marketingový plán a ako kampaň dostať medzi dostatočný počet správnych ľudí?

Tento blok je hlavne pre:

  • Organizácie a jednotlivcov, ktorí chcú krátkodobú odmenovú kampaň na konkrétny projekt/cieľ.

Crowdfunding Online fundraising
Location: Dátum: 24. mája 2024 Čas: 10:30 - 11:30 Lucia Malastová
Donio (SK)