Petra Joklová
CRM pro neziskovky (CZ)

Petra je zkušená konzultantka v oblasti implementace CRM systémů pro neziskové organizace. Zaměřuje se na Salesforce, světově nejznámější a nejvlivnější nástroj pro řízení vztahů s neziskovými organizacemi, a přináší tak bohaté odborné znalosti. Její odbornost zahrnuje fundraising, řízení projektů a finanční dohled.

Petra čerpá ze svých rozsáhlých zkušeností a od roku 2013 stojí v čele CRM pro neziskovky. Pod jejím vedením se tato nevládní organizace věnuje pomoci neziskovým organizacím při zavádění Salesforce, přičemž využívá sílu dobrovolníků k prosazování výrazných změn.

Petřinu vášeň pro práci s lidmi z její práce přímo vidět. Vyniká v aktivním naslouchání a má jedinečnou schopnost porozumět potřebám a výzvám, kterým čelí organizace i jednotlivci. Petra pevně věří v symbiotický vztah mezi technologií a lidskostí. Tvrdí, že technologie slouží jako mocný nástroj ke zvýšení efektivity lidského úsilí.

Připojte se k Petře a využijte jejích bohatých poznatků a zkušeností, které nás provedou procesem zavádění CRM systému a jeho transformačním dopadem na neziskové subjekty.


Kde sa môžeme stretnúť

Celý program