Zuzana Behríková
Centrum pre filantropiu (SK)

Zuzana má na starosti darcovský systém DARUJME.sk, ktorý pomáha stovkám organizácií získavať finančné zdroje na svoju verejnoprospešnú činnosť od individuálnych darcov. V minulosti sa venovala najmä strategickému nastavovaniu a spravovaniu grantových programov v témach ako participácia, dobrovoľníctvo, nízkoprahové zariadenia či energetická efektívnosť. „V CpF sa starám o darcovský systém DARUJME.sk. Mojou úlohou je zabezpečovať, aby hladko fungovalo prijímanie darov od individuálnych osôb na podporu činnosti mimovládnych organizácií. Dozerám na to, aby boli v systéme zapojené organizácie, ktoré vykonávajú svoju činnosť transparentne a dary využívajú na deklarovaný verejnoprospešný účel. Cením si, že môžem pomáhať prepájať tých, ktorí dary potrebujú, s tými, ktorí ich chcú v zmysluplnej činnosti podporiť.“


Bloky

Pozrieť celý program