Norbert Maur
Nadácia Pontis (SK)

Norbert vedie v Nadácii Pontis tím Impact Lab. Program Impact Lab ponúka občianskym organizáciám silnú podporu a capacity building. Využíva nástroje startupovej komunity (inkubátor, akcelerátor). Noro zodpovedá za odborné vedenie programu, celkový manažment aktivít, koordináciu zapojených stakeholderov a fundraising.


Kde sa môžeme stretnúť

Celý program