Dalibor Dostál
Česká krajina (CZ)

Vystudoval politologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Působil jako novinář a
později šéfredaktor celostátní redakce Deníku. V publikační činnosti se věnoval tématům filantropie,
společenské odpovědnosti, neziskového sektoru i ochrany životního prostředí a přírody, včetně
vracení velkých kopytníků do přírody v některých evropských zemích. V roce 2007 založil
ochranářskou společnost Česká krajina, která se zaměřuje na návrat velkých kopytníků do české
přírody a jejich využití k péči o krajinu. V bývalém vojenském prostoru Milovice vytvořil rezervaci,
která jako první na světě chová tři klíčové druhy velkých kopytníků – zubry, divoké koně a zpětně
šlechtěné pratury. Vedle zvyšování biologické rozmanitosti projekt také pomáhá s adaptací krajiny na
změny klimatu a zadržováním vody v krajině. Projekt opakovaně zaujal média na pěti kontinentech,
včetně New York Times, Washington Post, BBC apod., a stal se světově nejsledovanějším počinem
v České republice realizovaným neziskovou organizací v posledních letech.


Kde sa môžeme stretnúť

Celý program