Lucie Hošková
Česká společnost ornitologická (CZ)

V České společnosti ornitologické pracuji od roku 2002, od roku 2013 jako její první profesionální fundraiser. Za deset let jsem vybudovala několikatisícovou dárcovskou komunitu i malý fundraisingový team. V současnosti zde působím také jako zástupkyně ředitele a vedoucí oddělení práce s veřejností, což odpovídá i mému zájmu o integrování fundraisingu do další činnosti organizace. Profesně mě nejvíce zajímá vztahový fundraising, tedy navazování vztahů se členy a dárci ČSO a jejich další prohlubování. Věřím totiž v sílu společenství lidí, kteří společně dokážou hodně, v našem případě např. pečovat o zdravou krajinu společnou pro ptáky a pro lidi. Ptáci mě provázejí i ve volném čase – jejich pozorování je skvělý relax a člověk se často dostane do přírody.


Kde sa môžeme stretnúť

Celý program