Lucia Daubnerová
Superar Slovakia (SK)

Lucia vyštudovala verejné zdravotníctvo na Trnavskej univerzite, kde získala PhD. v spolupráci s viedenským inštitútom pre výskum neurotraumy. Pracovala vo firemnom aj neziskovom sektore. V každej práci vždy hľadala balans s prepojením na možnosť pomáhať ľuďom v núdzi. Veľmi ju bavila práca v oblasti spoločenskej zodpovednosti, kde viedla projekty zlepšovania digitálnych zručností, eko ambasádorov či pomoc v domovoch pre seniorov. Najviac ju baví networkovať, spájať ľudí navzájom a nechať ich vyniknúť v tom, v čom sú dobrí. To bol aj jeden z dôvodov, ktoré ju priviedli k láske k fundraisingu. V Superar Slovakia, kde aktuálne pôsobí, má na starosti komunikáciu s darcami, medzinárodné spolupráce a fundraising. Rada hrá na bicie, je aktívna dobrovoľníčka a k dobrovoľníckemu zapojeniu vedie spolu s manželom aj svojich 2 synov.


Kde sa môžeme stretnúť

Celý program