David Lukeš
Centrum Paraple (CZ)

David vystudoval Univerzitu Komenského v Bratislavě – obor právo, jako právník a později marketingový specialista působil v soukromém sektoru.

Mnoho let se angažuje a prosazuje zájmy osob s poškozením míchy. Od roku 2009 dobrovolně působil jako člen předsednictva Svazu paraplegiků, který se od 2012 přejmenoval na Českou asociaci paraplegiků – CZEPA z.s. Od roku 2011 do roku 2022 působil jako jednatel asociace. V období 2010 – 2016 byl členem správní rady Centra Paraple o.p.s., od března 2016 je jeho ředitelem. Od roku 2022 je předseda správní rady Aliance pro individualizovanou podporu, z.s.

David je také aktivním sportovcem – ragbistou. Ragby vozíčkářů se věnuje dvacet let a je předsedou Českého ragbyového svazu vozíčkářů a v současné době i trenérem národního týmu. Společně se svým organizačním týmem pořádá největší turnaj ragby vozíčkářů na světě – Rugbymania. V minulosti působil i jako místopředseda Českého svazu tělesně postižených sportovců.


Kde sa môžeme stretnúť

Celý program