O konferencii

 

  • Konferencia 17. mája 2019 vytvára príležitosti na networking a vzdelávanie pre fundraiserov, konzultantov, členov správnych rád a výkonných riaditeľov neziskových a ostatných verejnoprospešných organizácií.
  • Stretnutie prináša inšpiratívne nápady na získavanie zdrojov od skúsených expertov zo slovenského a českého prostredia.
  • Program vychádza z obnovenej tradície slovensko-českých konferencií o fundraisingu, na ktorú sme nadviazali v roku 2017.