Závet ako prostriedok odkázania majetku na dobročinné účely

V roku 2017 vypracovala advokátska kancelária Ernst & Young Law pre Nadáciu Pontis analýzu legislatívneho prostredia v oblasti závetov na Slovensku (Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník). Hana a Ján sa podelia o závery tejto analýzy dedičského práva s účastníkmi konferencie.

Čo sa naučíme:

  • Ako spísať závet?
  • Koho možno určiť za dediča?
  • Ako využiť závet na odkázanie (časti) majetku na dobročinné účely?

Tento blok je hlavne určený pre:

  • Ľudí, ktorí chcú odkázať majetok závetom aj na dobročinné účely.
  • Neziskové organizácie, ktoré chcú motivovať ľudí, aby im odkázali majetok.

Fundraising od mála
Location: Dátum: 18. mája 2018 Čas: 11:20 - 12:20 Hana Čermáková
Ernst & Young Law (SK)
Ján Broniš
Ernst & Young Law (SK)