O konferencii

 

  • Konferencia 18. mája 2018 vytvára príležitosti na networking a vzdelávanie pre fundraiserov, konzultantov, členov správnych rád a výkonných riaditeľov neziskových a ostatných verejnoprospešných organizácií.
  • Stretnutie prináša inšpiratívne nápady na získavanie zdrojov od skúsených expertov zo slovenského a českého prostredia.
  • Program vychádza z obnovenej tradície slovensko-českých konferencií o fundraisingu, na ktorú sme nadviazali v roku 2017.
  • Predchádzajúce ročníky, v ktorých rámci sa konala SK-CZ konferencia o fundraisingu
    2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010