Môže banka pomôcť neziskovke aj inak ako cez svoju nadáciu?

Počas krátkeho vstupu sa od Jany dozvieme:

  • Čo je to sociálne bankovníctvo.
  • Aké služby sociálneho bankovníctva na Slovensku ponúka.
  • Čo ponúka Slovenská sporiteľňa neziskovkám.

Tento blok je hlavne určený pre:

  • Lídrov, fundraiserov a finančných manažérov.
  • Všetkých ostatných, ktorých zaujímajú rôzne možnosti financovania neziskových organizácií aj mimo klasického fundraisingu.

Prehodnocovanie stratégie
Location: Dátum: 18. mája 2018 Čas: 10:00 - 10:10 Jana Vlašičová
Slovenská sporiteľňa (SK)