Garáž Sue Ryder – home-made fundraisingová kampaň

Prezentace představí úspěšnou fundraisingovou kampaň Garáž Sue Ryder, www.garazsueryder.cz, v rámci které jsme získávali prostředky na zakoupení postelí pro klienty domova pro seniory Sue Ryder. Kampaň vznikla v „domácích“ podmínkách, za extrémně nízkých nákladů a bez externích spolupracovníků (pracovníci individuálního fundraisingu si sami vytvořili grafiku, textaci i microsite kampaně) a organizaci přinesla jeden z nejvyšších výtěžků v historii. Intuitivně jsme tak vytvořili „integrovanou“ kampaň, která obsáhla web, facebook, TLFR, e-mail a dokonce i fyzickou prezentaci. Na kampaň se navázala jedna P2P narozeninová oslava a zcela ojedinělý projekt firemního P2P fundraisingu. Kampaň byla oceněna cenou Fóra dárců za třetí místo v kategorii Integrovaná kampaň.

Co se naučíme:

Posluchači se mohou inspirovat ve způsobu, jak s nízkými náklady vytvořit úspěšnou kampaň, jak kreativně uchopit a odlehčit vážné téma a jak atraktivně pojmout kampaň k získání prostředků na zakoupení běžné položky nutné k zajištění provozu organizace (tedy např. postel) tak, aby byla kampaň jednoduše komunikovatelná a pochopitelná pro dárce. Spojením několika dostupných, uživatelsky vstřícných programů lze vytvořit univerzální fundraisingový nástroj.

Tento workshop je určen hlavně pro:

  • On-line fundraisery,
  • Individuální fundraisery.

Fundraising od mála Fundraising od mnohých
Location: Dátum: 18. mája 2018 Čas: 11:20 - 12:20 Hana Fišerová
Domov Sue Ryder (CZ)