foto_andrejkovic_220_220 Milan Andrejkovič
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (SK)

Milan pôsobí v neziskovom sektore od roku 1998, pričom postupne prešiel viacerými pozíciami v rámci 1. slovenského neziskového servisného centra – združenia založeného na poskytovanie odborných konzultácií v oblasti práva a ekonomiky neziskového sektora. Stál pri tvorbe alebo novelách viacerých zákonov týkajúcich sa MNO, konzultačne pomáhal založiť stovky neziskových organizácií a každoročne poskytoval ad hoc poradenstvo v oblasti ekonomiky a práva ďalším stovkám MNO. Od roku 2014 pracuje na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti s veľmi podobnou agendou.


Bloky

Pozrieť celý program