Program

Program sa bude odohrávať iba v slovenskom a českom jazyku. Organizátori si vyhradzujú právo na zmeny v tomto programe.

> Konferenčná brožúra