foto_stachova_220_220 Michaela Stachová
Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci (CZ)

Michaela vystudovala Mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze. Pracovala ve státní správě i v komerční sféře. První zkušenost s neziskovým sektorem přišla s pozicí vedoucí oddělení PR a fundraisingu v Diakonii ČCE – Středisku humanitární a rozvojové spolupráce, kde pracovala téměř 3 roky. V malém týmu měla na starost všechny formy fundraisingu. V současné době pracuje jako ředitelka Nadace Taťány Kuchařové – Krása pomoci. Jako ředitelka má na starost nejen vedení organizace, ale také fundraising, finanční řízení a marketing. Pracuje na stabilizaci organizace a jejím strategickém rozvoji.


Bloky

Pozrieť celý program