foto_hips_220_220 Juraj Hipš
Živica (SK)

Juraj vyštudoval filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte UK. Po skončení štúdia pracoval ako kurič a stredoškolský učiteľ. Na niekoľkých základných a stredných školách vyučoval environmentálnu výchovu a náuku o spoločnosti. Pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na svojej alma mater. Od svojich pätnástich rokov pôsobí v neziskovom sektore. Pred sedemnástimi rokmi založil neziskovú organizáciu Živica, kde pôsobí ako riaditeľ. Rodený Bratislavčan, ktorý sa presťahoval na lazy, kde zakladal prvú komunitnú školu a stál pri zrode Vzdelávacieho centra Zaježová. Je zakladateľom Sokratovho inštitútu, ktoré je akreditovaným doplnkovým vysokoškolským štúdium pre nadaných mladých ľudí. Juraj sa posledné roky intenzívne venuje aj reforme školstva. Založil Komenského inštitút pre pedagogických lídrov Slovenska. S manželkou a tromi deťmi žije na Zaježovej. Vo voľnom čase rúbe drevo na zimu a zháňa peniaze pre Živicu.


Bloky

Pozrieť celý program