Voda pomáhá, aneb jak postavit fundraising na vodě

Určitě to znáte, vaše organizace potřebuje nad rámec běžných dotací tento rok přinejmenším milión a vedení ve vás věří natolik, že vás poctí jasně definovaným úkolem – vymysli, připrav a rozjeď nejen efektivní, ale mediálně zajímavou a inspirativní kampaň, která vynese vaše PR na vrchol, a to s minimálními vstupními náklady. To je výzva, že ano? V našem příspěvku se podělíme o zkušenosti z přípravy a rozjezdu fundraisingové kampaně Voda pomáhá, která je oproti zadání jednoduchá jako voda sama.

O co se podělíme:

 • Napij se a pomáhej!
  (příprava kampaně od myšlenky k modelu, představení kampaně),
 • Pít je přirozené stejně jako potřeba pomáhat, je tomu tak?
  (pre-testování v rámci přípravy kampaně a formy zpětné vazby),
 • Pijte s námi pro dobrou věc – ideálně dodržujte pravidelný pitný režim.
  (volba vhodných fundraisingových nástrojů a komunikačních kanálů pro kampaň),
 • Dobrovodi, vodonoši a partneři…
  (jak nadchnout a motivovat nejen dárce).

Tento workshop je hlavně určen:

 • Všem fundraiserům z neziskových organizací. Zejména těm, kteří se chystají pustit do přípravy nadregionální fundraisingové kampaně.

Fundraising od mnohých
Location: Dátum: 19. máj 2017 Čas: 16:00 - 17:00 foto_janicek_220_220 Libor Janíček
Live promo (CZ)
foto_benda_220_220 Tomáš Benda
Diakonie Západ (CZ)