Zuzana Thullnerová
Centrum pre filantropiu (SK)

Zuzana je riaditeľkou Centra pre filantropiu n.o., ktoré už viac ako 22 rokov aktívne prispieva k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku. Dlhodobo sa venuje firemnej filantropii a online fundraisingu – vrátane analýzy dát o darcovstve nadácií a aj darcovského správania jednotlivcov prostredníctvom služby DARUJME.sk a crowdfundingovej platformy StartLab. Prednáša predmet Fundraising a viaczdrojové financovanie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, študentom a študentkám na Divadelnej fakulte. Už počas štúdia vysokej školy objavila svet občianskych a neziskových organizácií a je spoluzakladateľkou viacerých z nich: arteterapeutického združenia, materského centra ako aj samotného Centra pre filantropiu n.o. Aktívne pôsobí v Asociácii firemných nadácií a nadačných fondov ako aj v Platforme dobrovoľníckych centier a organizácií.


Kde sa môžeme stretnúť

Celý program