Stanislava Fabšíková
OZ Vagus (SK)

Stanislava popri práci v reklamných agentúrach, kde strávila 11 rokov svojho pracovného života, sa vždy venovala aj práci pre neziskové organizácie, ktorým pomáhala s komunikáciou. Najviac energie vždy venovala jej srdcovke Vagus, kde ako dobrovoľníčka 6 rokov spolupracovala na rôznych projektoch, fundraisingu a budovaní značky 6 rokov. Prácu v reklamke napokon naplno vymenila za prácu pre Vagus, kde má na starosti marketing už štvrtý rok.


Kde sa môžeme stretnúť

Celý program