Sergej Kára
OZ Vagus (SK)

Dlhoročný sociálny pracovník s ľuďmi bez domova a zároveň jeden zo zakladateľov a manažérov občianskeho združenia Vagus, ktoré v Bratislave prevádzkuje denný stacionár Domec a projekt terénnej pomoci Streetwork. Posledné roky so svojim tímom vytvárajú inovatívne projekty na pomoc ľuďom bez domova, ktoré ročne pomáhajú tisíckam ľudí v núdzi.


Bloky

Pozrieť celý program