Radoslava Nováková
Saplinq (SK)

Radoslava nabrala najväčšie skúsenosti v oblasti fundraisingu a nastavovania kampaní počas práce v Amnesty International Česká republika, kde pracovala s rôznymi metódami. Od koordinácie direct dialogu cez zavádzanie interného a externého telefundraisingu, direct emailing, eventy, kreatívu, online a offline fundraising, nastavovanie komunikácie až po vedenie fundraisingového oddelenia. Hlavnou náplňou jej práce bolo vedenie kampaní, nastavovanie a riadenie procesov a stratégií, dátové analýzy a vývoj CRM. Tieto skúsenosti uplatnila v ďalšej činnosti ako konzultantka a mentorka v oblasti individuálneho fundraisingu, kampaní a nastavovania komunikačných stratégií pre mnoho ďalších organizácií v ČR aj doma, na Slovensku. Momentálne pracuje ako koordinátorka fundraisingu a fundraisingových kampaní v Saplinq, o.z. a ako fundraisingová konzultantka.


Bloky

Pozrieť celý program