Monika Jankovičová
Via Iuris (SK)

Monika má vo VIA IURIS na starosti fundraising a komunikáciu s verejnosťou. Najviac ju baví práca s individuálnymi darcami, i keď bola k individuálnemu fundraisingu spočiatku skeptická. Jej doterajšie skúsenosti ukazujú, že aj na Slovensku je možné úspešne osloviť ľudí aj so zložitými témami a získať pravidelných darcov.


Bloky

Pozrieť celý program