Martina Neradová
Amnesty International ČR (CZ)

Martinu provází fundraising již od vysoké školy – začalo to brigádou, pokračovalo diplomovou prací na téma efektivní získávání financí pro NGOs a následovalo i pracovní uplatnění v neziskovém sektoru. Nyní vede spolupráci s externím callcentrem i interní tým Péče o dárce v Amnesty International ČR a v oblasti Human Rights Education AI má na starost tým dobrovolných lektorů. Zajišťuje tak realizaci výukových programů na školách, např. Živé knihovny. Je novou členkou výkonné rady Koalice za snadné dárcovství i z toho důvodu, že si v neziskovém sektoru velmi váží iniciativ, které sdílení know-how podporují, neboť stále je co se učit a fundraisingový sektor je plný inspirativních osobností, které svou práci dělají srdcem. Jako svou výhodu vnímá letité zkušenosti z praxe – ať už se jedná o telefundraising, face-to-face fundraising i retence dárců. Velmi ji baví do neziskového sektoru „vtahovat“ další schopné lidi a sledovat jejich úspěchy, protože péče o dárce často bývá vstupní branou do světa nezisku, tak jak to bylo kdysi u ní samotné.


Bloky

Pozrieť celý program