Martin “Čajsi” Čajko
Otvorená Hra (SK)

Martin, alebo Čajsi, je spoluzakladateľ a spolumajiteľ Otvorenej Hry. Vyše 10 rokov sa venuje vzdelávaniu – začínajúc na stredných a vysokých školách aktuálne pokračuje vo firemnom prostredí. Verí, že efektívna formulácia našich myšlienok, ako aj pozorné počúvanie druhých, dokáže predísť veľkému množstvu konfliktov a nedorozumení. Aktuálne sa po téme komunikácie objavuje v téme líderstva a samoriadenia – slobodných firiem a organizácií.


Kde sa môžeme stretnúť

Celý program