Lucia Štefánková
Nadácia Tipsport (SK)

Lucia je vzdelávaním kulturologička, praxou šéfka firemných nadácií a špecialistka na filantropiu a spoločenskú zodpovednosť. Ph.D. titul získala na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Je tiež absolventkou Fulbrightovho štipendia, ktoré absolvovala na Bostonskej univerzite v Spojených štátoch. Pôsobila na rôznych pozíciách v občianskom, verejnom aj komerčnom sektore. Od roku 2019 riadi filantropické aktivity holdingu Tipsport a stojí za vznikom a rozvojom oboch jeho nadácií, českej i slovenskej. Z pozície správkyne Nadácie Tipsport rozširuje najmä projekty zamerané na ochranu životného prostredia, regionálneho rozvoja, občianskej spoločnosti a filantropie. Okrajovo sa stále venuje aj akademickej činnosti a vyučuje zahraničných študentov na Univerzite Karlovej v Prahe.


Kde sa môžeme stretnúť

Celý program