Laura Dittel
Karpatská nadácia (SK)

Laura strávila väčšinu profesionálneho života v mimovládnom sektore, kde pôsobila v rôznych organizáciách, z ktorých niektoré sama zakladala. 27 rokov pracuje v Karpatskej nadácii a posledných 13 rokov ju riadi. Venuje sa fundraisingu a partnerstvám s firmami. Študovala na FVS UPJŠ, kde sa zamerala na regionálno-rozvojové témy a tiež CSR v podmienkach východného Slovenska. V rámci Fulbrightovho štipendia (Hubert Humphrey Fellowship) absolvovala rok na Maxwell School for Citizenship and Public Affairs v Syrakúzach (USA, NY). Zamerala sa tam na riadenie mimovládnych organizácií, prácu medzinárodných MNO a riešenie konfliktov. Časť svojho pobytu v USA strávila na Veľvyslanectve SR vo Washingtone DC, kde spolupracovala na realizácii niektorých programov. Bola a je súčasťou rôznych správnych a poradných rád a stále sa venuje aktívnemu občianskemu aktivizmu a mobilizácii ľudí smerom k vyššej osobnej zodpovednosti za budúcnosť.


Bloky

Pozrieť celý program