Katarína Bartovičová
Slovenské centrum fundraisingu (SK), EDRi (BE)

Katarína v rokoch 2001-2010 pracovala v slovenskej kancelárii medzinárodnej organizácie Greenpeace o. i. ako fundraisingová a PR manažérka a mala na starosti získavanie darcov/-kýň a kultiváciu vzťahov s nimi, daňovú asignáciu a finančný manažment. V organizácii Greenpeace Slovensko sa pôvodne v roku 1997 začala angažovať ako aktivistka. V minulosti pôsobila tiež ako dobrovoľníčka a neskôr členka a predsedníčka Koordinačnej rady medzinárodnej ľudskoprávnej organizácie Amnesty International na Slovensku. Od roku 2009, kedy sa podieľala na založení Slovenského centra fundraisingu, pôsobí ako jeho podpredsedníčka a konzultantka. Zaoberá sa hlavne rozvojom individuálneho a korporátneho darcovstva. Od decembra 2016 pracuje ako fundraisingová manažérka v neziskovej asociácii European Digital Rights v Bruseli (Belgicko), ktorá sa zameriava na ochranu digitálnych ľudských práv a slobody.


Bloky

Pozrieť celý program