Jana Vlašičová
Slovenská sporiteľňa (SK)

Jana pracovala v neziskovom sektore od roku 1994. Má skúsenosti z  práce pre rôzne typy mimovládnych organizácií (The Foundation for a Civil Society, Nadácia Pontis, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Nezisková organizácia VOICES, atď.), pripravovala, realizovala a administrovala menšie i veľké projekty v oblasti neformálneho vzdelávania, dobroľníctva, ale aj v ďalších oblastiach. Od roku 2016 pracuje v Slovenskej sporiteľni, kde má na oddelení Sociálnej banky na starosti Program pre neziskové organizácie. Dlho sa rozhodovala, či po predchádzajúcej skúsenosti zamestnanca nadácie a desiatich rokoch práce na voľnej nohe nastúpi na úplne nový vlak a zamestná sa v korporácii. Presvedčila ju výzva prepojiť neziskovky s komerčnou sférou tak, aby z toho mali osoh obe strany.


Bloky

Pozrieť celý program