Ján Tkáč
Superar (SK)

Ján študoval hudbu na University of Cambridge, Univerzite Komenského, Konzervatóriu v Bratislave, Vysokej škole múzických umení. Venoval sa aj štúdiu filozofie v Kolégiu Antona Neuwirtha a na rôznych študijných pobytoch v Európe a v USA (Acton University, Michigan a Witherspoon Institute, Princeton). Aktívne sa podieľa na projektoch Kolégia Antona Neuwirtha a Spoločenstva Ladislava Hanusa a spolupracuje na rôznych projektoch orientovaných na spoločnosť a vzdelávanie (Domka, The Duke of Edinburgh Award, Katolícka Charita, Zastavme hazard, Pamätaj, LEAF, Unimak, Fjúžn a iné). V jeseni 2017 spolupracoval s volebným tímom Rasťa Trnku, ktorý sa stal predsedom Košického samosprávneho kraja.

Vyučuje hudbu v rámci projektu SUPERAR, ktorý pomocou hudby spája deti z rôznych sociálnych prostredí (od dobre situovaných rodín až po rómske osady) a tak buduje sociálnu inklúziu a prevenciu negatínych sociálnych javov, napríklad extrémizmu. V minulosti pracoval v internetovom spravodajstve a spolupracuje ako redaktor so Slovenským rozhlasom. Okrem hudby sa vždy zaujímal o komunikáciu, klasické vzdelávanie a rozprávanie príbehov.


Bloky

Pozrieť celý program