Jan Kroupa
České centrum fundraisingu (CZ)

Přes 15 let působí jako konzultant, lektor a analytik v oblasti filantropie, fundraisingu a managementu organizací občanské společnosti v České republice a více než deseti zemích světa, především ve střední a východní Evropě. Je spoluzakladatelem Českého centra fundraisingu, předsedou NETT, o.s. (nezávislý think tank pro občanskou společnost, www.ttnett.cz) a členem několika správních rad neziskových organizací u nás i v zahraničí. V rámci FRINu pomáhá Jan Kroupa jako rozcestník a doplňková podpora k práci s mentory pro každou organizaci. Neváhejte jej tedy kontaktovat, ať v celém procesu akcelerace držíte přímou linku.


Kde sa môžeme stretnúť

Celý program