Ján Broniš
Ernst & Young Law (SK)

Ján je členom Slovenskej advokátskej komory a spolupracujúcim advokátom advokátskej kancelárie Ernst & Young Law s. r. o., kde pôsobí od roku 2016. Právo študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem titulu magister práva Ján vyštudoval aj politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Cenné skúsenosti nadobudol počas svojho desaťročného pôsobenia v advokátskej kancelárii Weinhold Legal. V rámci spolupráce s odborníkmi z EY zasa získal skúsenosti s riešením multidisciplinárnych otázok mnohým popredným medzinárodným spoločnostiam. Ján má dlhoročné skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva v oblasti práva obchodných spoločností, transakčného poradenstva, bankového a finančného práva, občianskeho práva, pracovného práva a verejného obstarávania, ako aj so zastupovaním v súdnych konaniach. Ján sa špecializuje aj na oblasť family business.


Bloky

Pozrieť celý program