Eduard Marček
Slovenské centrum fundraisingu (SK), European Fundraising Association

Eduard pracuje v neziskovom sektore od roku 1997, má bohaté skúsenosti z realizácie mnohých konzultačných a vzdelávacích projektov doma i v zahraničí (napr. posilňovanie fundraisingových kapacít mimovládnych rozvojových organizácií v krajinách strednej Európy v spolupráci s britskou Resource Alliance, rozvoj Step by Step siete v spolupráci s INTRAC, Oxford). Ako konzultant sa zaoberá fundraisingom a financovaním MNO. Konzultačne pri rozvoji fundraisingu sprevádzal viacero domácich i medzinárodných mimovládnych organizácií, pracoval na rôznych analytických štúdiách v stredoeurópskom regióne. Od februára 2018 pracuje ako fundraiser v Transparency International Slovensko, kde zodpovedá za individuálny fundraising. Stojí na čele Slovenského centra fundraisingu a zároveň je prezidentom Európskej fundraisingovej asociácie.


Bloky

Pozrieť celý program