Dominika Vojteková
Otvorená Hra (SK)

Dominika s nadšením pomáha tímom vytvárať motivujúce a bezpečné prostredie a podporovať komunikáciu. Ako komunitná organizátorka v Otvorenej Hre hľadá organizácie a ľudí, ktorí sú otvorení a veria v samoriadenie. Od 2020 buduje a organizuje komunitu autentických lídrov a líderiek postavenú na dôvere, spolupráci a čestnosti. V rámci jej aktívneho bytia taktiež školila dlhodobý rozvojový program pre komunitné organizátorky a organizátorov v LGBT+ zameraných organizáciách.


Kde sa môžeme stretnúť

Celý program