Andrea Cocherová
Konzultantka (SK)

Andrea má dlhoročné manažérske skúsenosti s budovaním brandu, komunikáciou, spoločenskou zodpovednosťou firiem a firemnou filantropiou. 16 rokov pôsobila v spoločnosti Orange Slovensko, 14 rokov bola ako riaditeľka Úseku komunikácie a značky členkou vedenia spoločnosti. V roku 1999 iniciovala vznik Nadácie Orange (vtedy Konto Globtel). Pôsobila v nej 21 rokov, od roku 2009 ako jeho správkyňa. Pôsobenie v nadácii ukončila v júni 2020.

Bola pri vzniku Asociácie firemných nadácií (ASFIN) a do ukončenia svojho pôsobenia v Nadácii Orange bola jej predsedníčkou. ASFIN zastupuje v Komore MNO a v Rade vlády SR pre MNO. Počas koronakrízy na jar 2020 bola členkou výkonného výboru Krízového štábu neziskového sektora. Dlhodobo presadzuje zásady transparentnosti a etické princípy pôsobenia firemných nadácií.

K rozvoju firemnej a individuálnej filantropie prispieva aj prostredníctvom pôsobenia pri dobročinnom Plese v opere. V roku 2015 sa stala Slovenkou roka v kategórii Charita. Je viceprezidentkou Rady pre reklamu a členka jej Arbitrážnej komisie. V súčasnosti sa venuje poradenstvu, koučingu a mentoringu, primárne v spolupráci s neziskovými organizáciami.


Bloky

Pozrieť celý program