Aleš Kozák
Institut pro památky a kulturu (CZ)

Aleš založil obecně prospěšnou společnost Institut pro památky a kulturu, aby pomáhal památkám a lidem kolem nich. To bylo v roce 2007. Od té doby žije v neziskovém světě. Má zkušenosti se sociálním podnikáním, dnes vede tým 12 lidí, převážně s hendikepem. V organizaci se stará kromě vedení týmu a několik projektů také o směřování fundraisingu. Ten postupně deleguje na další lidi. Dodnes se podařilo vybudovat pestrou paletu příjmů, od služeb pro města a kraje, přes spolupráci s firemními partnery až po individuální dárce. A to je oblast, na kterou se nyní zaměřuje nejvíce. V roce 2023 se příjmy od dárců přiblížili milionu korun. Cíl je ovšem větší.


Kde sa môžeme stretnúť

Celý program