„Winter is coming“, alebo ako chrániť autentickú a slobodnú občiansku spoločnosť?

Mimovládne organizácie sú pod rastúcim mediálnym a politickým tlakom. V okolitých krajinách sa zásadne mení legislatívny a finančný rámec upravujúci vznik a činnosť občianskych organizácií. Silnejú tlaky, aby sa zmenil aj v Česku a na Slovensku. Spochybňuje sa financovanie MNO zo zahraničia, z európskych prostriedkov, ale aj z niektorých korporátnych a súkromných zdrojov. Rezonuje otázka „únosu občianskej spoločnosti“ a odtrhnutia elít a mimovládok od občanov.

Vieme teda, čo nás čaká? Vieme, na čo sa máme pripraviť? Zdá sa, že jedna zo zásadných otázok do budúcnosti bude otázka legitimity a širšej podpory občianskeho sektora. Pozrieme sa nielen na niektoré z týchto aktuálnych výziev, ale preberieme aj naše možné reakcie na ne.

Čo sa naučíme:

  • Čo o nás tvrdia konšpiračné médiá a populisti v politike,
  • Aké naratívy proti MNO fungujú a prečo,
  • Ktoré obranné mechanizmy už máme v našich krajinách k dispozícii,
  • A čo môže urobiť každá organizácia, aby sa na útoky včas a efektívne pripravila.

Tento blok je určený hlavne pre:

  • Lídrov MNO,
  • Fundraiserov MNO,
  • PR a komunikačných pracovníkov MNO.

 

Prehodnocovanie stratégie
Location: Dátum: 17. mája 2019 Čas: 10:00 - 11:00 Juraj Rizman
VIA IURIS (SK)