Telefundraising NOW!  

Individuální dárcovství je alfou i omegou celého hnutí – jen díky pravidelným dárcům je Amnesty International ČR od roku 2018 finančně nezávislou. Dárci jsou tedy to jediné a nejcennější, co nám umožňuje dosahovat změny na poli lidských práv. Z toho důvodu o ně musíme a chceme náležitě pečovat. Nebylo ale tomu tak vždy – abychom nezávislosti dosáhli, museli jsme ujít kus fundraisingové cesty a hodně se učit. Posvítíme si proto na jeden z nejspolehlivějších kanálů, jak se dostat i k locked donors. Blok nejen o tom, jak se telefonuje dárcům za časů covid pandemie, jak se vede telefundraisingový tým na dálku a zda celá situace měla na dárce Amnesty International ČR nějaký dopad, ale také malá ochutnávka naší telefundraisingové filozofie.

Co se naučíme: 

  • Proč individuálním podporovatelům a dárcům vůbec volat.
  • Jak a zda vůbec funguje telefundraising při covid krizi i mimo ni.
  • Jak udržet vztahy s dárci i s týmem na dálku.
  • Vnímat péči o dárce z více úhlů pohledu.

Tento blok je určený hlavně pro:

  • Fundraisery a telefundraisery
  • Lídry NNO, zakladatele, členy správních rad
  • Pracovníky PR a komunikace

Fundraising od mnohých
Location: Dátum: 12. novembra 2020 Čas: 13:45 - 14:30 Martina Neradová
Amnesty International ČR (CZ)