Jak přijmout Salesforce s otevřenou náručí

CRM systém dnes pomáhá neziskovkám po celém světě s fundraisingem, dobrovolníky a vůbec celou administrativou. Velkou zásluhu na tom nese nadace americké společnosti Salesforce, u níž získáte systém s deseti licencemi zdarma a dokonce s českou či slovenskou lokalizací. Představíme vám Salesforce pro neziskové organizace přehledně se všemi jeho největšími výhodami a funkcemi, bez kterých se jako fundraiseři neobejdete. Správně používaný CRM systém totiž omezí každodenní rutinu na nezbytné minimum, takže se budete moci věnovat smysluplnější práci – ať už s dárci nebo na projektech. 

Přijme vaše neziskovka systém Salesforce za svůj, nebo zmínka o něm zkřiví kolegům tvář? Zásadní roli v tom hraje způsob, jaký systém ve vaší organizací zavedete. Odborně se tomu říká adopce čili osvojení.

A jak se sžít se systémem rychle a bezbolestně? Následujte naše rady a uvidíte, že tento proces přinese kromě lepší technologie i vylepšení týmové spolupráce a soudržnosti.

Jak již bylo zmíněno, neziskovkám poskytuje Salesforce software zdarma. Pokud Vám základní nastavení nestačí, přizpůsobíme Vám ho na míru vašim potřebám. I o tom bude řeč – za 10 let naší praxe v neziskovém sektoru přineseme doporučení, jak postupovat při zavádění CRM systému Salesforce, jak dobře podpořit zaměstnance při jeho využívání a dlouhodobém rozvoji. 

Co se naučíme:

  • Proč v organizaci potřebujeme CRM systém,
  • Jaké jsou dostupné nástroje a proč doporučujeme Salesforce,
  • K čemu CRM systém v organizaci můžeme použít,
  • Praktická ukázka nastavení Salesforce v neziskovém prostředí.

Tento blok je určený hlavně pro:

  • Fundraiserům a vedení organizace.

Fundraising od mnohých
Location: Dátum: 13. mája 2022 Čas: 14:40 - 15:40 Petra Joklová
CRM pro neziskovky (CZ)