Ptáci, ptačí parky a komunita: Neotřelé nápady z praxe na úspěšný fundraisingový program

Lucie Hošková v České společnosti ornitologické pracuje od roku 2002, od roku 2013 jako její první profesionální fundraiserka. Za deset let vybudovala několika tisícovou dárcovskou komunitu i malý fundraisingový tým. Poučte se z chyb i chytrých kroků, které pravděpodobně čekají i vás na vaší vlastní cestě k úspěšnému a stabilnímu fundraisingovému programu.

Ptačí parky – převážně mokřadní oázy života v okolní spíše sterilní krajině jsme v ČSO začali budovat před 15 lety. V současné době vlastníme a spravujeme téměř 100 ha  pozemků vykoupených výhradně z peněz dárců s výjimkou několika pozemků přímo darovaných a toto číslo stále narůstá. Postupně jsme vybudovali komunitu dárců a dobrovolníků o několika tisících lidech a vyzkoušeli celou řadu typů fundraisingu. V prezentaci se odrazí i vliv covidu, emocí či dárcovské kreativity.” 

 

Naučíte se:

  • Jak postupně rozvíjet fundraising v závislosti na zapojování nových nástrojů a metod – z praxe ČSO,
  • jaké kreativní dárcovské nápady vyzkoušeli a jakým situacím čelili za 15 let fundraisingu – a co se osvědčilo,
  • jak lze jednotlivé první fundraisingové pokusy rozvinout v integrovanou kampaň propojující fundraising, propagaci, vzdělávání a samozřejmě odbornou (v případě ČSO ochranářskou i výzkumnou) činnost, 
  • co nejlépe funguje při fundraisingu na výkup pozemků.

Pro koho to je:

  • Pro všechny, koho zajímá budování dárcovských komunit, postupné budování integrovaných kampaní nebo použití a propojení různých typů fundraisingu k jednomu účelu.Online fundraising Péče o dárce PR a komunikace
Location: Date: 2. června 2023 Time: 14:30 - 15:30 Lucie Hošková
Česká společnost ornitologická (CZ)