PLENÁRNE UZAVRETIE: Odolnosť, zodpovednosť a líderstvo

Svet okolo nás sa neustále mení. To si vyžaduje odolných lídrov, ktorí dokážu plávať v neznámych a nepredvídateľných vodách. Ak sa do zmien pripletú krízy neočakávaných rozmerov, vyžaduje si to zodpovedných a odolných ľudí, organizácie i celú spoločnosť.

Čo tá odolnosť vlastne znamená? Ako sa prejavuje zodpovednosť v sektore? Čo sektor potrebuje a prečo o tom musí hlasno komunikovať? Čím všetkým si doteraz prešiel a čo ho čaká? Kto sú naši partneri a prečo? Čo nás môže naučiť vojna na Ukrajine? A ako sa globalizácia a nové trendy prejavujú v darcovstve?

Na tieto otázky budeme na záver konferencie hľadať odpovede spoločne s Laurou.

Odovzdanie posolstva Prehodnocovanie stratégie
Location: Dátum: 13. mája 2022 Čas: 16:00 - 16:45 Laura Dittel
Karpatská nadácia (SK)