Odvážnym a pripraveným fundraisingové šťastie praje

Keď hovoríme o fundraisingových kampaniach a všetkých výzvach, ktoré s tým súvisia, fundraiseri a fundraiserky sa zhodnú na jednej veci, nie je nič odvážnejšie, ako požiadať o dary. A preto stratégia fundraisingovej kampane je vaším plánom na úspech. Všetko to začína otázkou prečo, napája sa na poslanie, prechádza na cestu konkrétnych cieľov a vytvára plán, ktorý je zameraný na zapojenie vášho publika. Riskovať pri získavaní finančných prostriedkov bez rozdielu, či ide o fundraising alebo crowdfunding, sa nevypláca.

Čo sa naučíme?

  • Identifikáciu kľúčových stakeholderov a cieľové skupiny,
  • Nastavenie cieľov a cestu k nim,
  • Dôležitosť príbehu pre kampaň,
  • Jasnú komunikáciu účelu kampane,
  • Dokončenie prípravy a plánovania,
  • Nastavenie úloh pre kolegov a deadline pre cieľ.

Tento blok je určený pre širokú verejnosť.

Prehodnocovanie stratégie
Location: Dátum: 13. mája 2022 Čas: 14:40 - 15:40 Zuzana Suchová
Donio (SK)