Nocleženka – nemůžeme pomoci každému, ale každý může pomoci někomu 

Nocleženka je projekt Armády spásy, který nabízí lidem bez domova zdarma teplo noclehárny. Zakoupením Nocleženky v hodnotě 100 Kč dárci podpoří konkrétního člověka bez domova. Každá zakoupená Nocleženka má přiděleno své číslo, které je evidováno, aby mohl být dárce informován, když je „jeho“ Nocleženka využita. Ke každé transakci je přidělena jedna Nocleženka, která je využita v některé z našich nocleháren, předána terénnímu pracovníkovi a ten ji poskytne přímo člověku v nouzi. Nocleženka ročně osloví přibižně 23 000 dárců.

Ukážeme si, jak celý projekt funguje, komunikaci s dárci, budete mít také možnost otevřené diskuse se sociálním pracovníkem Armády spásy.

Co se naučíme:

  • Účastníci se seznámí s fungováním projektu, který letos zahájí svou 4. sezónu a je jedním z největších svého druhu v České republice,
  • Jak komunikovat s velkým množstvím dárců skrz CRM programy,
  • Jak pracovat s financemi,
  • Jak podporovat dlouhodobé dárcovství.

Tento blok je určen hlavně pro:

  • Fundraisery, kteří již mají zkušenosti s vedením projektu a chtějí si rozšířit obzory,
  • Fundraising pro sociální sféru.

Fundraising od mnohých
Location: Dátum: 17. mája 2019 Čas: 11:20 - 12:20 Nikola Teslová
Armáda spásy (CZ)