Neziskové organizácie a komerčné firmy – partnerstvo (aj) v čase krízy

Jarná koronakríza zastihla nepripravené neziskové mimovládne organizácie aj komerčné firmy. Niektorí boli ovplyvnení viac ako iní, na novú situáciu sa však museli okamžite adaptovať všetci. Priestor na solidaritu bol limitovaný, potreby mnohých akútne. Potreby a priority sa menili náhle, na oboch stranách. Aké boli očakávania a ako nečakaná situácia preverila vzájomnú spoluprácu neziskoviek a firiem?

Výpadky príjmov pre neziskový sektor sa odhadujú v desiatkach miliónov EUR. Vrátane príjmov z asignácie, ktorá tvorí významnú časť firemných darov. Zvýši sa tlak na limitované finančné zdroje, doterajšie isté či pravdepodobné partnerstvá a programy budú vo firmách prechádzať prehodnocovaním.

Na čo sa pripraviť a ako zvýšiť pravdepodobnosť firemnej finančnej podpory? Čo nám koronakríza hovorí o vzťahoch medzi komerčnými firmami a mimovládnymi organizáciami? Ako (pre)budovať partnerstvo medzi ziskovým a neziskovým sektorom?

Čo sa naučíme:

  • Čo mali spoločné neziskovky a firmy počas koronakrízy.
  • Čo funguje a čo nefunguje vo vzájomnej komunikácii.
  • Aký je možný ďalší vývoj firemnej filantropie a firemného fundraisingu.
  • Ako budovať firemné partnerstvo (nielen) v čase krízy.

Tento blok je určený hlavne pre:

  • Lídrov MNO.
  • Fundraiserov.
  • PR a komunikačných pracovníkov MNO.

Fundraising od mála
Location: Dátum: 12. novembra 2020 Čas: 10:40 - 11:25 Andrea Cocherová
Konzultantka (SK)