Jak (ne)dělat telefundraising in-house, aneb nebojte se, nikdo vás neukousne

V Hnutí DUHA zkoušíme různé varianty telemarketingu již deset let. A stejně jako se vyvíjí naše celková fundraisingová strategie, náš telemarketing se vyvíjí s ní.
Na přednášce se dozvíte, co vše v Hnutí DUHA pod výraz “telemarketing/telefundraising” spadá a jaká byla a je naše cesta. Získáte inspiraci, jak lze vše rozjet v “domácích podmínkách” a postupně se dopracovat až na profesionální úroveň.
Dotkneme se toho, proč má podle nás telemarketing své pevné místo mezi fundraisingovými metodami (nejen u velkých organizací) a proč je dobré se jí nevyhýbat. Nakousneme běžná úskalí, se kterými se můžete setkávat a jak je překonat.

Co si účastníci odnesou:

  • Inspiraci jak (znovu) začít.
  • Motivaci nebát se jít do toho.
  • Jak metodu využít pro jednorázové kampaně i pro dlouhodobé dárcovství.

Tento blok je určen hlavně pro:

  • Všechny zájemce, kteří zvažují s telefundraisingem začít.
  • Ty, kteří už začali a zajímá je, jak to dělá někdo další.
  • Všechny, kteří mají přístup “to já bych teda dělat nemohl/-a”.

Fundraising od mnohých Odovzdanie posolstva
Location: Dátum: 17. mája 2019 Čas: 13:20 - 14:20 Martina Hlavatá
Hnutí DUHA (CZ)